van Hoogen dørbeskyttelsesgitter trappebeskyttelsesgitter
VISTA betyder at kunne se: Innovativt design og æstetik afstemmes med gennemtænkte dimensioner og praktiske funktioner

Årelang erfaring og mange kundeønsker fra hele Europa har skabt dørbeskyttelsesgitteret VISTA. Ved dette dørbeskyttelsesgitter har vi forenet mange innovative funktioner, som skulle udgøre et moderne beskyttelsesgitter og forsynet det med mange godt gennemtænkte mål, men har derved aldrig mistet følelsen for design og æstetik.

Beskyttelsesgitteret VISTA kræver ikke nogen udvidelsesmoduler. Det har en perfekt højde af 90 centimeter og det indgår i rumdesignet som ikke noget andet beskyttelsesgitter.

Vores beskyttelsesgitter VISTA er konstrueret på sådan en måde, at det kan komme til indsats i forskellige områder. Om som klassisk dørbeskyttelsesgitter overalt i hjemmet, som sikkert trappebeskyttelsesgitter til risikoområdet indvendig trappe eller som udendørs beskyttelsesgitter mellem det sikre hus og haven.
VISTA hedder »Udsigt”

Beskyttelsesgitteret VISTA er et dørbeskyttelsesgitter, som forbander gitterstave ud af deres hus og som satser på æstetik. Hvorfor skal et dørbeskyttelsesgitter ikke være et moderne designer accessoir og alligevel lade sig blødt integrere i omgivelsen ved mangfoldig funktionalitet? Med beskyttelsesgitteret VISTA satser vi på en perfekt sikkerhed for deres børn og husdyr, der indføjer sig i deres beboelserums look & feel i stedet for at irritere som usle gitterstave.

Ingen udvidelser

De skal ikke mere bruge udvidelser ved dørbeskyttelsesgitteret VISTA. Mens konventionelle beskyttelsesgitre fra en bestemt bredde af kun kan monteres med ekstra udvidelseselementer, så har vi med det samme konstrueret vores dørbeskyttelsesgitter sådan, at De kan vælge en færdig slutstørrelse. I overskuelige 10-centimeter-skridt kan 6 modeller vælges og dækker dermed alle dørbredder fra 60 centimeter til 120 centimeter af.

Højde: 90cm

Mens konventionelle gitre for det meste har en højde omkring 75cm og de fleste »store” gittre alle er 105cm høje, så satser vi på optimale 90 centimeter. Dermed er vores beskyttelsesgitter VISTA højt nok, til at hindre at ældre søskende op til 4 år, opdager farlige områder på egen hånd eller at de åbner dørbeskyttelsesgitteret for de yngre søskende. Til trods for højden så passer det alligevel ind i døren, uden at det skal afmonteres, når døren engang skal lukkes. Ved den optimale højde af 90 centimeter kan De nemlig stadig trykke dørhåndtaget nedad, hvilket ikke mere er muligt ved et 105 centimeter højt gitter. Her kan De slet ikke lukke døren overhovedet.

Dørbeskyttelsesgitter design
Design & æstetik ved fuld funktionalitet

Dørbeskyttelsesgitter VISTA sikkerhed
Tre gange sikring: Tryk knappen for at lukke låsen op og træk samtidig imod højre. Døren åbnes. Forneden er der stadig anbragt en sikring, som De optionelt kan anvende. Det lille håndtag kan let bevæges op (sikrer) eller til siden (afsikrer).

Dørbeskyttelsesgitter VISTA 90 graders låsefunktion
90 graders stop-funktion: Døren går i hak, når den åbnes til 90 grader. Er særlig praktisk, når De engang ikke skal bruge beskyttelsen forbigående. I stedet for hele tiden at åbne og lukke dørbeskyttelsesgitteret, så kan De bare lade det gå i hak og De kan bekvemt passere.
Dørbeskyttelsesgitter VISTA auto close
Auto Close funktion: og lige så hurtigt lader døren sig automatisk lukke igen. Et lille skub og dørbeskyttelsesgitterets dør falder stille i og lukker automatisk igen.

Dørbeskyttelsesgitter VISTA gangretning
2-vejs funktion: lige meget fra hvilken retning De kommer; døren åbner sig i gangretning. Også alle funktioner som auto-close og 90 graders stop fungerer i gangretning, så De ikke skal gøre Dem de store tanker omkring hvordan De monterer dørbeskyttelsesgitteret inden monteringen.
Dørbeskyttelsesgitter VISTA barnevogn
Ekstra bredde døre: Vi har udstyret vores større dørbeskyttelsesgitre med ekstra bredde døre. Hvorfor skulle De tilintetgøre fordelen hos deres flotte bredde dør med et konventionelt beskyttelsesgitter, som kun tillader 40-50 centimeter gennemgang? Beskyttelsesgitteret VISTA har en gennemgang på 75 centimeter, dermed passer ikke kun fulde indkøbsposer igennem, men heller ikke barnevogne er noget problem.